Kategorier
Information Öppet hus

Öppet hus – Covid19

Med anledning av Covid19 kommer vi att fortsatt göra uppehåll i ”Öppet hus” till dess att situationen åter stabiliserats.

Vi återkommer när vi åter kan ta upp verksamheten.

Vill du påverka politiken och/eller delta i det politiska arbetet är Du välkommen att kontakta någon av våra förtroendevalda eller sänd ett E-mail till info@kommunlistanihedemora.se .

Styrelsen

Kategorier
Information Öppet hus

Öppet Hus – inställt tillsvidare!

Med anledning av Corona-virusets spridning kommer vi att tillsvidare göra uppehåll i ”Öppet hus” till dess situationen åter stabiliserats.

Vi återkommer när vi åter kan ta upp verksamheten.

Styrelsen

Kategorier
Ekonomi KOmmunfullmäktige

Kommunfullmäktiges avslutningsmiddag

Hedemora kommun har under en följd av år visat obalanser i ekonomin, och gör så fortfarande. Besparingskampanjer/åtgärder har satts in och genomförs och som följd av detta påverkas såväl servicen till medborgarna som medarbetares dagliga situation och arbetsmiljö. Att i ett läge då kostnadsjakt och besparingar ska prioriteras lägga pengar på middagar, sammankomster utanför kommungränsen och dylikt är stötande.

Vi i Kommunlistan menar att i Kommunens rådande ekonomiska läge ska verksamheten prioriteras och inte middagar och sammankomster för Kommunledning och Politiker. Kommunledning och Politiker måste i handling visa allvaret i läget och att besparingar gäller över hela linjen.

Samtliga Kommunlistans ledamöter tackar därför nej till inbjudan.

Kommunlistan

Per Bengtsson

Kategorier
Årsmöte Information

Årsmötet 2020

Vid Kommunlistans årsmöte som hölls den 4 mars i partilokalen i Långshyttan omvaldes Per Bengtsson till ordförande för ytterligare ett år. Helen Edwards Lutsch, Joanna Gahnold omvaldes och nyval av Inga-Britt Johansson samtliga för en period om två år.

Styrelsen består av; Per Bengtsson (ordförande), Allan Mattsson (vice ordförande och kassör), Ulf Kindlund (sekreterare), Helen Edvards-Lutsch, Joanna Gahnold, Inga-Britt Johansson och George Larsson. Därtill ingår som adjungerad styrelseledamot alltid ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige samt i nämnder och bolagsstyrelser.

Öppna Partimöten kommer att hållas första onsdagen i månaden med undantag för Juli-Augusti. Mötesplats kommer att cirkuleras mellan tätorterna och meddelas via partiets hemsida och via Facebook.

Kategorier
Årsmöte Information Öppet hus

Årsmöte och Öppet hus onsdag 4 mars!

Onsdag den 4 mars kl 18.00 – 19.30 håller vi årsmöte och följer upp med öppet hus i partilokalen, Långshyttan.

Välkommen in på en fika och dela med oss hur du ser på kommunens utveckling i dag och i morgon!

Välkommen!

Kategorier
Information Öppet hus

Öppet Hus – Onsdag 5 februari – Garpenberg

Vi tror på och verkar för en öppen dialog med kommuninnevånarna och kör vidare med Öppet Hus den första onsdagen i månaden undantaget juli-augusti. Vår intention är att cirkulera våra möten mellan Garpenberg, Hedemora, Långshyttan, Stjärnsund och Vikmanshyttan.

Onsdag 5 februari kl. 18.00 – 19.30 träffas vi vid Folketshus i Garpenberg.

Kom och dela med oss hur du ser på kommunens utveckling idag och imorgon!

Välkommen!