Kommunfullmäktiges avslutningsmiddag

Hedemora kommun har under en följd av år visat obalanser i ekonomin, och gör så fortfarande. Besparingskampanjer/åtgärder har satts in och genomförs och som följd av detta påverkas såväl servicen till medborgarna som medarbetares dagliga situation och arbetsmiljö. Att i ett läge då kostnadsjakt och besparingar ska prioriteras lägga pengar på middagar, sammankomster utanför kommungränsen och dylikt är stötande.

Vi i Kommunlistan menar att i Kommunens rådande ekonomiska läge ska verksamheten prioriteras och inte middagar och sammankomster för Kommunledning och Politiker. Kommunledning och Politiker måste i handling visa allvaret i läget och att besparingar gäller över hela linjen.

Samtliga Kommunlistans ledamöter tackar därför nej till inbjudan.

Kommunlistan

Per Bengtsson