Årsmötet 2020

Vid Kommunlistans årsmöte som hölls den 4 mars i partilokalen i Långshyttan omvaldes Per Bengtsson till ordförande för ytterligare ett år. Helen Edwards Lutsch, Joanna Gahnold omvaldes och nyval av Inga-Britt Johansson samtliga för en period om två år.

Styrelsen består av; Per Bengtsson (ordförande), Allan Mattsson (vice ordförande och kassör), Ulf Kindlund (sekreterare), Helen Edvards-Lutsch, Joanna Gahnold, Inga-Britt Johansson och George Larsson. Därtill ingår som adjungerad styrelseledamot alltid ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige samt i nämnder och bolagsstyrelser.

Öppna Partimöten kommer att hållas första onsdagen i månaden med undantag för Juli-Augusti. Mötesplats kommer att cirkuleras mellan tätorterna och meddelas via partiets hemsida och via Facebook.