Vår Vision

Hedemora måste få fart på tillväxten, annars kommer vi inte att klara de åtaganden som väntar och den utveckling som vi så väl behöver.

Vår vision är att Hedemora år 2023 skall ha drygt 17.000 invånare.

Vi vill öka byggandet av bostäder kraftigt över hela kommunen. Fram till 2023 skall drygt 300 bostäder färdigställas.
Vi vill satsa på ett starkt förbättrat näringslivsklimat. Kommunlistan har ett näringslivsprogram i sju punkter för att lyfta näringslivsklimatet. Målet är att vid mandatperiodens slut Hedemora skall rankas bland de 30 i topp av Svenskt Näringsliv.
Vi vill genomföra förändringar inom Kommunens förvaltning för att nedbringa sjukfrånvaron till lägre än 4% under mandatperioden, se över organisationsstrukturer och upprätta kommunens anseende som en god arbetsgivare med en excellent arbetsmiljö.
Hedemora behöver ett nytt ledarskap med blick mot framtiden…