Nämnder

Ordinarie ledamöter i nämnder och bolag:

Allan Mattsson, Tel. 070-305 33 86
Gruppledare för Kommunlistan, Ledamot i Kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Bildningsnämnden, Ledamot i Bildningsnämndens Arbetsutskott, Ledamot i Kommunstyrelsen, Ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Ersättare i Kommunstyrelsens Strategiutskott, Ledamot i Valnämnden, Representant för Kommunstyrelsen i Mångfaldspiloter.

Inga-Britt Johansson, Tel. 073-616 00 44
Ledamot i Omsorgsnämnden, Ledamot i Omsorgsnämndens Verkställighetsutskott, Ersättare i Kommunfullmäktige, Ersättare i Stiftelsen Husbyringen i Dalarna.

Per Bengtsson, Tel. 070-590 40 85
Ordförande för Kommunlistan, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunstyrelsen, Ledamot i Kommunstyrelsens Strategiutskott, Ledamot i Omsorgsnämnden.

Joanna Gahnold, Tel. 070-091 98 66
Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Bildningsnämnden, Ersättare i Kommunstyrelsen, Ersättare i Södra Dalarnas Räddningsförbunds Direktion, Nämndeman.

Larz Andersson, Tel. 0730-935 935
Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Miljö- & Samhällsbyggnadsnämnden, Ersättare i Kommunstyrelsen, Suppleant i Hedemora Energi AB

Johan Blomqvist, Tel. 073-255 34 40
Ledamot i AB Hedemora Bostäder, Ledamot i Hedemora Kommunfastigheter AB

Press & Mediakontakt:

Per Bengtsson, Ordförande, Tel. 070-590 40 85

Postadress:

Kommunlistan
c/o Allan Mattsson
Kullerbacken 21
776 72 Långshyttan

E-post: info@kommunlistanihedemora.se

Besöksadress: Klostergatan 5B, Långshyttan