Våra motioner

 • Motion om att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i investeringsbudget 2023 avsätter medel för reparation av Bengtsgården i Långshyttan.
 • Motion om brist på behöriga lärare.
 • Motion om ett Servicecenter i Långshyttan.
 • Motion om försköning av Centrumparken i Långshyttan.
 • Motion om bidrag till Långshyttans vägförening.
 • Motion om att det årliga bidraget till vägföreningar ska räknas upp med KPI.
 • Motion om att bygga ut lekparken i Långshyttan.
 • Motion om stöd till anhörigvårdare
 • Motion om återflytt av högstadiet till Jonsboskolan i Långshyttan.
 • Motion om att se över parkeringsbevakningarna i kommunen.
 • Motion om att se över parkeringarna i kommunen.
 • Motion om at det kommunala bidraget till vägföreningar ska höjas årligen med konsumentprisindex (KPI).
 • Motion om frysning av arvodesnivå för politiker.
 • Motion om kameraövervakning av kommunens parkeringsplatser vid tågstationen i Hedemora.
 • Motion om sociala krav vid upphandling.
 • Motion om att anlita ordningsvakter till Vasaskolan.
 • Motion om att partiernas gruppledare samt ordförande och vice ordförande i nämnderna ska ha tillgång till kommunens ekonomisystem via Ekozoom.
 • Motion om hundlatriner i Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg.
 • Motion om återflytt av högstadiet till Jonsboskolan i Långshyttan.
 • Motion om trivselåtgärder vid Centrumparken/”Kesolunden” i Långshyttan.
 • Motion om omklädningshytter vid Rällingbadet och Långsbrobadet i Långshyttan.
 • Motion om målning av hopptorn vid Rällingsbadet i Långshyttan.
 • Motion om att kommunen ska upprätta en utbildningsplan i psykosocial problemlösning.
 • Motion om att implementera ordet ”god” istället för ”skälig” vid tillämpning av 4 kap 1 § SoL.
 • Motion om barnfattigdom.
 • Motion om införande av 80/90/100 – modellen.
 • Motion om policy att alla interna konferenser ska hållas inom kommunen.
 • Motion om fria arbetskläder.