Politisk Plattform

Kommunlistan är ett tvärpolitiskt parti där Vi, oberoende av politiska grundvärderingar, samlas med ett gemensamt mål att utveckla Hedemora till en attraktiv kommun för dagens såväl som morgondagens kommuninnevånare.

Vi menar att ett utvecklat Hedemora bygger på en väl avvägd balans mellan Centralortens och Landsbygdens resurser samt en öppen och konstruktiv dialog med medborgarna och kommunens olika intressegrupper.

Vårt övergripande mål är att stärka Hedemoras befolkningsutveckling, bygga ett Hedemora som attraherar de unga att stanna kvar i och inflyttare att söka sig till. Vi menar att det är hög tid att samlas kring en gemensam strategi, se till helheten, sätta mål, upprätta samordnade handlingsplaner, prioritera och leverera.

Hedemora – en levande kommun i alla sina delar!

—————–

Vill Du vara med och påverka och ta ansvar för Hedemoras framtid är du välkommen att delta i vårt arbete.

Du träffar oss första onsdagen i månaden i lokalen i Långshyttan eller ring Allan Mattsson mobil: 070-3053386, eller Per Bengtsson mobil: 070-5904085.

Det går också bra att skicka ett E-mail till info@kommunlistanihedemora.se så hör vi av oss.