Vår Vision

Hedemora måste få fart på tillväxten, annars kommer vi inte att klara de åtaganden som väntar och den utveckling som vi så väl behöver. Under en lång följd av år har kommunens befolkning minskat och därtill har befolkningsstrukturen gjort oss äldre och samordnade åtgärder för att vända trenden saknas.

Detta vill vi ändra på!

Vårt övergripande mål är att stärka Hedemoras befolkningsutveckling, bygga ett tryggt Hedemora som attraherar de unga att stanna kvar i kommunen och inflyttare att söka sig hit.

Vår vision är att Hedemoras befolkning vid mandatperiodens slut skall uppgå till minst 16.000 invånare och vid utgången av år 2028 skall antalet uppgå till 17.000.

Vi vill öka byggandet av bostäder kraftigt över hela kommunen. Fram till 2026 skall drygt 300 bostäder färdigställas.
Vi vill satsa på ett starkt förbättrat näringslivsklimat. Kommunlistan har ett näringslivsprogram i sju punkter för att lyfta näringslivsklimatet. Målet är att vid mandatperiodens slut Hedemora skall rankas bland de 100 i topp av Svenskt Näringsliv.
Vi vill genomföra förändringar inom Kommunens förvaltning för att nedbringa sjukfrånvaron till lägre än 4% under mandatperioden, se över organisationsstrukturer och upprätta kommunens anseende som en god arbetsgivare med en excellent arbetsmiljö.


Hedemora behöver ett nytt ledarskap med blick mot framtiden…