Rösta på Kommunlistan i kyrkovalet 19 september!

Vi står för alla människors lika värde och en levande församling i alla sina delar.

Kommunlistan vill verka för att kyrkan ska:

 • Vara en öppen folkkyrka där alla är välkomna.
 • Värna människors lika värde och värdighet.
 • Vara en god arbetsgivare genom att arbeta för fortbildning, trygga anställningar,
  heltidsanställningar och en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.
 • Motverka alla former av diskriminering i kyrkan och i samhället.
 • Jobba aktivt med miljö- och klimatfrågor.
 • Verka för att social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska var vägledande för inköp av varor och tjänster i verksamheten.
 • Utstråla framtidstro och öppenhet.
 • Arbeta aktivt med diakoni och internationella samarbeten.

Kommunlistan i Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

 1. Joakim Svedlund, Hedemora
 2. Inga-Britt Johansson, Stjärnsund
 3. Larz Andersson, Hedemora
 4. Ann-Christin Johansson, Stjärnsund
 5. Viktor Wirycz, Hedemora
 6. Inger Bengtsson, Stjärnsund