Kategorier
Information Öppet hus

Öppet hus – Covid19

Med anledning av Covid19 kommer vi att fortsatt göra uppehåll i ”Öppet hus” till dess att situationen åter stabiliserats.

Vi återkommer när vi åter kan ta upp verksamheten.

Vill du påverka politiken och/eller delta i det politiska arbetet är Du välkommen att kontakta någon av våra förtroendevalda eller sänd ett E-mail till info@kommunlistanihedemora.se .

Styrelsen

Kategorier
Information Öppet hus

Öppet Hus – inställt tillsvidare!

Med anledning av Corona-virusets spridning kommer vi att tillsvidare göra uppehåll i ”Öppet hus” till dess situationen åter stabiliserats.

Vi återkommer när vi åter kan ta upp verksamheten.

Styrelsen

Kategorier
Årsmöte Information

Årsmötet 2020

Vid Kommunlistans årsmöte som hölls den 4 mars i partilokalen i Långshyttan omvaldes Per Bengtsson till ordförande för ytterligare ett år. Helen Edwards Lutsch, Joanna Gahnold omvaldes och nyval av Inga-Britt Johansson samtliga för en period om två år.

Styrelsen består av; Per Bengtsson (ordförande), Allan Mattsson (vice ordförande och kassör), Ulf Kindlund (sekreterare), Helen Edvards-Lutsch, Joanna Gahnold, Inga-Britt Johansson och George Larsson. Därtill ingår som adjungerad styrelseledamot alltid ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige samt i nämnder och bolagsstyrelser.

Öppna Partimöten kommer att hållas första onsdagen i månaden med undantag för Juli-Augusti. Mötesplats kommer att cirkuleras mellan tätorterna och meddelas via partiets hemsida och via Facebook.

Kategorier
Årsmöte Information Öppet hus

Årsmöte och Öppet hus onsdag 4 mars!

Onsdag den 4 mars kl 18.00 – 19.30 håller vi årsmöte och följer upp med öppet hus i partilokalen, Långshyttan.

Välkommen in på en fika och dela med oss hur du ser på kommunens utveckling i dag och i morgon!

Välkommen!

Kategorier
Information Öppet hus

Öppet Hus – Onsdag 5 februari – Garpenberg

Vi tror på och verkar för en öppen dialog med kommuninnevånarna och kör vidare med Öppet Hus den första onsdagen i månaden undantaget juli-augusti. Vår intention är att cirkulera våra möten mellan Garpenberg, Hedemora, Långshyttan, Stjärnsund och Vikmanshyttan.

Onsdag 5 februari kl. 18.00 – 19.30 träffas vi vid Folketshus i Garpenberg.

Kom och dela med oss hur du ser på kommunens utveckling idag och imorgon!

Välkommen!