Vi säger nej till avgift för boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri.

Vid fullmäktiges möte i februari (2022) beslutades formellt att kommunen ska ta ut en avgift för boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri. Vid Omsorgsnämndens sammanträde i december 2021 då nämnden tog sitt beslut om införandet av avgiften reagerade vi i Kommunlistan skarpt men fann inget gehör för våra synpunkter. Vi reserverade då oss med följande motivering: Vi i Kommunlistan motsätter oss starkt att avgiftsbelägga stöd och hjälp inom boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri. Stödet är ett bistånd i den dagliga livsföringen riktat till bl.a. personer med funktionsvariation, psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Vi yrkar att stödet i dess nuvarande form behålls. Beslutet är som att sparka på någon som redan ligger. Fegt och oacceptabelt.

Avgiften kommer att drabba individer som i sin vardag redan har det besvärligt. Stödet är för dem viktigt och vi ser att det finns en stor risk att de som verkligen behöver stödet kommer att avstå hjälpen av ekonomiska skäl. Så har hänt i ett antal kommuner som infört en avgift men när de senare har insett misstaget har de backat och tagit bort den. Varför då införa en avgift och vem vinner på detta?

Den majoritet (S;C;V;M) i omsorgsnämnden som står bakom beslutet förklarar införandet av avgiften med att det är av jämlikhets- och rättviseskäl. Rättvisa för vem? De individer som berörs känner sig knappast som jämlika eller ser sig som rättvist behandlade. Många har det jobbigt som det är. Begreppen jämlikhet och rättvisa klingar tomt här!

När man hör Omsorgsnämndens ordförande uttala att ”om det visar sig att vi tagit ett felaktigt beslut får vi väl backa” blir man minst sagt upprörd. Vilken cynism – är inte beslutet bättre underbyggt –man tillåter sig att spela med livsbetingelserna för en av samhällets svaga grupper och detta för att spara några futtiga kronor.

Kommunlistan säger NEJ – Vi värnar om ett samhälle där vi stöttar varandra – även om det kostar!