Därför är det viktigt att byskolorna får vara kvar

De  senaste veckorna har det pågått en debatt på insändarsidan i Södra Dalarnas Tidning om skolan…..

Här återger vi Kommunlistans inlägg i debatten, publicerad 2022-06-04:

HEDEMORA Nu är debatten i gång ingen om stora eller små skolor i Hedemora.

Debatten i Södran börjar med en i sig lovvärd insändare av Lillemor Gunnarsson, C, som skriver att ”Om hela landet skall leva behövs små skolor.” Denna åsikt delar jag och Kommunlistan till fullo. Men Lillemor, då får det inte bli som när din företrädare som kommunalråd, Gun Drugge, stod vid kiosken i Stjärnsund och på heder och centerns samvete lovade att inte lägga ner skolan i Stjärnsund.

Minns du vad som hände?

Jo, efter valet gällde inte löftet längre. Då stängdes skolan!

Sen hakar Magnus Jordan på i en replik. Om jag inte kände Magnus, kunde man tro att insändaren var skriven av någon med stark anknytning till högern. Ska människor vilja bo kvar på en mindre ort, alternativ flytta in, behövs basala nyttigheter som skola, vård och omsorg.

Varför annars flytta till landsbygden?

Magnus, det finns andra värden än ekonomi när det gäller placering av en skola. Skolforskning finns i ämnet och det finns ur pedagogik synpunkt både för- och nackdelar med en liten skola på landsbygden, men i vågskålen för eller emot skall enligt Kommunlistan fördelen med närhet till skolan, med att slippa långa skoldagar med resor till och från skolan, samt tillgången till kommunal service inklusive en skola, väga tyngre än ekonomin.

Magnus, du låter närmast som en gammaldags kamrer. Sen hakar Socialdemokraterna Ann-Marie Stenberg Carlsson på i debatten. Nu bränner det till.

Jag är ledamot i samma nämnd som Ann-Marie, nämligen bildningsnämnden. Det har tisslats, det har tasslats, det har viskats och det har framförts, att flera småskolor borde stängas och eleverna bussas in till Hedemora. Det finns i tjänsteskrivelser beräkningar på i kronor och ören vilka besparingar detta skulle ge.

Det har framförts till mig: ”Är det inte dags för att ta ett helhetsgrepp över skolstrukturen. ”

Vad menas med de orden?

Ann-Marie skriver ”vi vill inte fokusera på skolornas storlek ”. Ann-Marie, du återkommer på flera ställen i din insändare att skolornas storlek inte är av avgörande betydelse. Men varför då denna insändare ?

Alla dessa ord ”helheten, långsiktig plan, ekonomisk hållbar plan” med mera liknar mest djävulens bländverk. Ann-Marie, du skriver att det handlar om sådant som studiero och tidiga stödinsatser till den som behöver det. Självklart, en varför behövs det en stor skola för det ?

Stödinsatser fungera lika bra i en mindre skola som i en stor. Vi får ju till och med 13 miljoner kronor i statsbidrag för en likvärdig skola och i reglerna för hur dessa får användas finns inget som hindrar att de används vid mindre skolor.

Melker Andersson, M, hakar på. Elever vid små skolor får sämre undervisning än elever vid större skolor, skriver han. Vi kan inte ha en skolbyggnad i varje by, anser Moderaterna. Men Melker, nu får du allt läsa på lite. Skolforskningen säger nåt annat.

Vi har dom skolor vi har, i Smedby, Garpenberg, Vikmanshyttan, Långshyttan och Hedemora. Alla de här orden som strategi, skolorganisation, förutsättningar, satsningar, långsiktig plan, vad betyder de egentligen?

Antingen behåller vi de skolor vi har, så länge det finns elever. Alternativt går vi på Ann-Mari, Magnus och Melkers åsikter om att säga ja till ett helhetsbegrepp, underförstått stänga byskolorna.

Män tycks tro att storleken har betydelse, men det gäller inte när det gäller skolan. Jag har exemplet Jonsboskolan i minne. Motivet för flytten av högstadiet till Hedemora sas vara att elevernas betyg var så dåliga.

Vid en enkel kontroll hos Skolverket visade det sig att eleverna vid Jonsboskolan hade såväl bättre betyg som högre meritvärden än eleverna vid Vasaskolan!

Så Melker, storleken har inte betydelse.

Nu är det val om några månader. Ni som inte vill att byskolorna skall stängas och eleverna bussas in till Hedemora, ni ska rösta på Kommunlistan. Så länge det finns elever är det försvarbart med byskolor. För elevernas studieresultat, elevernas studiero, för att elevernas skall slippa långa skoldagar via bussresor och för de mindre orternas attraktionskraft för inflyttning, för detta skall småskolorna finnas kvar.

Allan Mattsson

Kommunlistan

ledamot i bildningsnämnden

Övriga inlägg:

11/5 Om hela landet ska leva så behövs små skolor.                         Lillemor Gunnarsson (C)

12/5 Centerns strategi dränerar kommunens ekonomi Magnus Jordan

16/5 Ja till en strategi för Hedemoras skolor                                     Melker Andersson (M)

18/5 Se till helheten och inte bara på storleken på skolorna             Ann-Marie Stenberg  Carlsson (S)

20/5 Kom ihåg att det är valår i år                                                       Marit Andersson (SD)

6/4 Så ska vi ha´t, men var ska vi ta´t                                                 Magnus Jordan